Lollandsbanen-privat.dk - Nyheder
 

 

 

 TILBAGE TIL FORSIDEN
           
 

Jernbane nyheder  

Der er copyright © på alle billeder.

        Nyeste billeder 10/11 2018.

10/11 2018.

Kørsel med M16 med vogne

Lokaltog M16 skulle køre de 5 vogne fra Nakskov til Maribo. Det er de 3 Fccs og 2 Xtg vogn, Dog har de 4 fccs vogne men SB 10 har været lånt ud længe til Lokaltog i Hårlev.

Den lille køffer fik vist nok at se til, efter de kørte fra Nakskov kl 8:38 mod Søllested hvor der er 2 krydsninger kl 8:58 og kl 9:00 og de var ikke ankommet til Søllested, men så dukkede de op godt 10 min forsinket, for M16 tabte pusten op ad Gurreby bakke, der havde Køffen problemer med 5 vogne på de glatte skinner så de måtte sætte 2 Fccs vogne af på et sidespor i den nordlige ende af Søllested og lidt forsinket fik de to IC2 togsæt grønt signal fra både nord og syd ind til Søllested Station og derefter futtede M16 med de to Xtg vogne og en Fccs mod Maribo.

Det havde været et job for M36 da den kun holder pause i Nakskov.

Lokaltog M16 med Xtg og Fccs vogne i Nakskov. 16/11 2018.
© Jan Pedersen.

Lokaltog M16 med Xtg og Fccs vogne i Nakskov. 16/11 2018.
© Jan Pedersen.

Lokaltog M16 med Xtg og Fccs vogne i Søllested. 16/11 2018.
© Jan Pedersen.

Lokaltog M16 med Xtg og Fccs vogne på et sidespor i Søllested. 16/11 2018.
© Jan Pedersen.

Lokaltog Kaj med sin Køffer i Søllested. 16/11 2018.
© Jan Pedersen.

Lokaltog M16 og IC2 til krydsning i Søllested. 16/11 2018.
© Jan Pedersen.

Lokaltog M16 med Xtg vogne og Fccs vogn forlader Søllested mod Maribo. 16/11 2018.
© Jan Pedersen.

Lokaltogs Fccs vogne på et sidespor i Søllested. 16/11 2018.
© Jan Pedersen.

Webmaster.

10/11 2018.

Ikke hverdag man ser 3 sæt IC3 i Rødby Færge. 13/11 2018.
© Jan Pedersen.

CFL MY 1146 med måletog UFM 120 ved Rødby Færge. 13/11 2018.
© Jan Pedersen.

CFL MY 1146 med måletog UFM 120 ved Rødby Færge. 13/11 2018.
© Jan Pedersen.

CFL MY 1146 laver omløb i Rødby Færge. 13/11 2018.
© Jan Pedersen.

CFL MY 1146 laver omløb i Rødby Færge. 13/11 2018.
© Jan Pedersen.

CFL MY 1146 med måletog UFM 120 forlader Rødby Færge. 13/11 2018.
© Jan Pedersen.

MX 16 beskæringsmaskine i Rødby Færge. 13/11 2018.
© Jan Pedersen.

MX 16 beskæringsmaskine i Rødby Færge. 13/11 2018.
© Jan Pedersen.

DSB ME 1516 med Dobbeltdækkertog ved Rødby øst. 13/11 2018.
© Jan Pedersen.

De er begyndt at beskære en del i Rødby Færge men hvorfor nu? skal nogen af sporene bruges
igen? 13/11 2018.
© Jan Pedersen.

De er begyndt at beskære en del i Rødby Færge men hvorfor nu? skal nogen af sporene bruges
igen? 13/11 2018.
© Jan Pedersen.

DSB ME 1516 med Dobbeltdækkertog forlader Rødby Færge. 13/11 2018.
© Jan Pedersen.

Webmaster.

10/11 2018.

Der er tilføjet 12 nye billeder til:

DSB: 2 billeder.
MY 1126 Veterantog: 10 billeder.

Foto: Jan Pedersen.

Nyeste billeder

Webmaster.

9/11 2018.

Billeder fra Nykøbing Falster

DSB ME 1530 med Dobbeltdækkertog bliver vasket i vaskehallen ude ved skoven i
Nykøbing Falster. 8/11 2018.
© Jan Pedersen.

DSB ME 1530 med Dobbeltdækkertog bliver vasket i vaskehallen ude ved skoven i
Nykøbing Falster. 8/11 2018.
© Jan Pedersen.

DSB ME 1530 med Dobbeltdækkertog bliver vasket i vaskehallen ude ved skoven i
Nykøbing Falster. Jeg mener det tog ca 10 min at få vasket det. 8/11 2018.
© Jan Pedersen.

DSB ME 1520 med Dobbeltdækkertog nord for Nykøbing Falster. 8/11 2018.
© Jan Pedersen.

Der er blevet lavet et arbejdsområde nær Tingsted Å. 8/11 2018.
© Jan Pedersen.

Der er blevet beskåret meget da man er ved at gøre klar til dobbelspor til den nye Femern
forbindelse ude ved Bangsebro. 8/11 2018.
© Jan Pedersen.

Videoen

Webmaster.

6/11 2018.

Der er tilføjet 8 nye billeder til:

Lokaltog M36: 2 billeder.
Lokaltog: 6 billeder.

Foto: Jan Pedersen.

Webmaster.

2/11 2018.

Baneafdelingen på tur

I onsdags kørte Lollandsbanens baneafdeling med LJ M16 med 3 FCCS vogne fra Maribo til Nakskov. Vognene skal til eftersyn på Nakskov værksted på et senere tidspunkt.

De måtte lave krydsning i Ryde med et IC2 togsæt og i Søllested 2 krydsninger af IC2 togsæt, så de måtte ind på et sidespor før turen forsat mod Nakskov.

LJ M16 med 3 FCCS vogne nær Søllested. 31/10 2018.
© Jan Pedersen.

LJ M16 med 3 FCCS vogne nær Søllested. 31/10 2018.
© Jan Pedersen.

LJ M16 med 3 FCCS vogne på et sidespor i Søllested. 31/10 2018.
© Jan Pedersen.

LJ M16 med 3 FCCS vogne ved Skovlænge mod Nakskov. 31/10 2018.
© Jan Pedersen.

LJ M16 med 3 FCCS vogne ved Skovlænge mod Nakskov, med masser af fløjt fra den gamle
Køffer og med hilsen fra Kaj og Johnnie. 31/10 2018.
© Jan Pedersen.

LJ M16 i Nakskov. Kaj elsker sin lille stærke Køffer. 31/10 2018.
© Jan Pedersen.

LJ M16 med 3 FCCS vogne rangere ved Nakskov Station. 31/10 2018.
© Jan Pedersen.

LJ M16 med 3 FCCS og 2 Xtg vogne holder i spor 4 ved Nakskov Station. 2/11 2018.
© Jan Pedersen.

Webmaster.

29/10 2018.

Der er tilføjet 20 nye billeder til:

DSB: 18 billeder.
Lokaltog: 2 billeder.

Foto: Jan Pedersen.

Webmaster.

27/10 2018.

Lollandsbanen sukkertog del 2

Der skal også laves et lille afsnit om Lollandsbanens sukkertog fra Nakskov og vil sikkert glæde Henning Madsen og andre?

Lollandsbanens altoverskyggende transportartikel var ”det hvide guld” –
sukkeret. Banen transporterede 37.473 tons sukker i 1954, hvor den
næststørste artikel var gødning med 17.300 tons. I 1966 udgjorde sukkeret
den største godsart med 115.458 tons, mens foderstoffer og melasse var den
næststørste transportartikel med 21.905 tons.
Næstefter skibsværftet har Nakskov Sukkerfabrik været en meget stor
godskunde ved banen, men også Maribo og Holeby sukkerfabrikker har benyttet
jernbanen. Sukkereventyret var også årsagen til anskaffelsen af en
containerkran i 1988 og indkøb af MX-lokomotiver fra DSB.
Fra april 2002 kørte banen to gange ugentligt godstog til og fra Næstved.
Betragtelige mængder containertransporter med sukker fra Nakskov og Nykøbing
F. gjorde sit til, at der blev registeret fremgang i godstrafikken på hele
185 % i forhold til 2001.

Godstog holder ved Nakskov Station 1990.
© Vido Hribar.

LJ M35 med Dansukkervogne i Nakskov i 1990.
© Ole Madsen.

LJ M38 + M34 med gods på Nakskov Station 2004.
© Jan Petersen.

LJ M12 henter 2 vogne med sukkerprodukter på Nakskov sukkerfabrik 2001.
© Anders Madsen.

LJ M12 rangerer i Nakskov 2004.
© Anders Madsen.

Gammel video om Lollandsbanens sukkertransport i 2005.

Kommer der tog på Gedserbanen igen?

© Anders Madsen.

Webmaster.

25/10 2018.

Lollandsbanen sukkertog

På denne tid af året " Oktober " kørte Lollandsbanen sukkertransport det var skønne tider og det er nu 13 år siden det sidste sukkertog kørte.

I nyere tid begyndte de første sukkertog i regelmæssige drift fra Sakskøbing
pludselig i oktober 2000. Ved LJ håbede man, at sukkertransporterne i år
2000 kunne blive en årligt tilbagevendende begivenhed. Den årligt
tilbagevendende sukkertransport kunne i 2004 opgøres til 23.000 tons sukker
og i 2005 til 30.000 tons sukker fra Sakskøbing til Ringsted, hvorfra
vognene fortsatte med Railion til Hamburg. Det var i 2005 til gengæld også
den eneste godsart, der var tilbage på banen.
Sukker har altid været en væsentlig godsart på LJ, men godstrafik i
privatbaneregi nærmere sig hastigt sin afslutning - også på Lollandsbanen.
Godstrafik ad jernbanen forsvandt fra Vestlolland omkring 2002 og i 2006
udeblev sukkertransporterne også fra sukkerfabrikken i Sakskøbing.

Billeder af sukkertoget og Sakskøbing sukkerfabrik fra 2005.

LJ M34 med 7 Railion Tagnoos vogne holder i spor 2 på Sakskøbing Station. 15/11 2005.
© Jan Pedersen.

© Jan Pedersen.

LJ M38 og LJ M34 med 7 Railion Tagnoos vogne ved Sakskøbing Station. 25/11 2005.
© Jan Pedersen.

© Jan Pedersen.

LJ M38 og LJ M34 med 18 fyldte Railion Tagnoos vogne i Nykøbing Falster. 25/11 2005.
© Jan Pedersen.

Ranger område ved Sakskøbing sukkerfabrik. 3/6 2011.
© Jan Pedersen.

Schöma som ejes af Gedser remise i dag. Holder ved Sakskøbing sukkerfabrik. 3/6 2011.
© Jan Pedersen.

Sakskøbing sukkerfabrik som RT LJ IC2 passere. 3/6 2011.
© Jan Pedersen.

Ranger området ved Sakskøbing sukkerfabrik. 3/6 2011.
© Jan Pedersen.

RT LJ IC2 mod Sakskøbing Station med Sakskøbing sukkerfabrik i baggrunden.
Sporet til venstre var resten ned mod Sakskøbing havn som er væk i dag. 5/11 2011.
© Jan Pedersen.

Webmaster.

 
 
 
 
 
 

 

                             

 
 Copyright © 2005 Lollandsbanen-privat.dk Design: Martin Christensen Ses bedst i: Internet Explorer 1024 x768